Gehoorzaamheidscursussen voor gevorderde honden:
(B- en C-cursus, G & G I, II en III)

Na de basis-cursus kunt u bovenstaande cursussen volgen. Uiteraard blijft sociaal gedrag naar mensen en andere honden heel belangrijk en blijven we goed werken aan de binding tussen de eigenaar en de hond. En kunt u ook hier aangeven waar u graag aan wilt werken. Hieronder volgt een opsomming van de oefening die we de honden kunnen aanleren.

U leert uw hond onder andere de volgende oefeningen:

B-cursus

· Aandachtsoefeningen/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Aangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Onaangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Afliggen, voorroepen en aan de voet zetten
· Commando’s zit, af, staan
· Plaats sturen (3 meter)
· Vooruit sturen naar pylon
· Lange af en blijven (in zicht, 2 minuten)

. Zit en blijven in zicht
· Appel
· Omgang baas/hond

C-cursus

· Aandachtsoefeningen/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Aangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Onaangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Af en doorlopen tijdens onaangelijnd volgen
· Staan en blijven
· Hierroepen halverwege af
· Plaats sturen op 10 meter tussen de pylonnen
· Af en uit zicht (2 minuten)
· Lange zit en blijven (in zicht, 2 minuten)
· Appel
· Omgang baas/hond

G & G I-cursus

· Aandachtsoefeningen/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Aangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Onaangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Zit en doorlopen tijdens onaangelijnd volgen
· Vak sturen
· Vlak apport
· Af en uit zicht (3 minuten)
· Lange zit en blijven (in zicht, 3 minuten)
· Appel
· Omgang baas/hond

G & G II-cursus

· Aandachtsoefeningen onaangelijnd/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Aangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Onaangelijnd volgen, inclusief halt houden, linksom, rechtsom, linksaf, rechtsaf
· Staan en doorlopen tijdens onaangelijnd volgen
· Vak sturen, in het vak af, zit, staan, af
· Apport over de hindernis
· Af en uit zicht met afleiding (3 minuten)
· Lange zit en blijven (in zicht, 3 minuten)
· Appel
· Omgang baas/hond

G & G III-cursus

· Aandachtsoefeningen onaangelijnd/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Formatievolgen (meerdere combinaties tegelijk, met af, zit, staan en doorlopen, tempo-wisselingen, 2 passen vooruit met links en rechts, halve en kwartslag draaien)
· Sorteren met stokjes
· Met pylonnen vooruit links en rechts sturen
· Af en uit zicht (4 minuten)
· Zit en uit zicht (2 minuten)
· Appel
· Omgang baas/hond

G & G IV-cursus

· Aandachtsoefeningen onaangelijnd/connectietraining
· Gedrag ten opzichte van andere honden
· Formatievolgen (meerdere combinaties tegelijk, met af, zit, staan en doorlopen, tempo-wisselingen, 2 passen vooruit met links en rechts, halve en kwartslag draaien)
· Sorteren met zakdoekjes
· 2 vakken, vanaf linker vak naar rechts sturen of vanaf rechter vak naar links sturen
· Vooruit sturen over de hindernis, door naar het vak, af, zit, staan, af in het vak, terug met apport over de hindernis
· Af en uit zicht (5 minuten)
· Zit en uit zicht (3 minuten)
· Appel
· Omgang baas/hond