1. VOORWOORD

Opleidingscentrum & Hondenschool leidt hulphonden op voor volwassenen en kinderen. Het inzetten van hulphonden wordt steeds bekender en steeds meer wetenschappelijke onderzoeken bevestigingen de positieve werking van honden.

De opleiding tot hulphond van opleidingscentrum en hondenschool Happy Tails bestaat uit vier onderdelen: intake gesprek, (twee) evaluaties, reguliere trainingen en het hulphonden traject. De onderdelen worden middels dit protocol beschreven. Daarnaast zijn de wijze van aanmelden, de regelgevingen, evaluaties, doelstellingen en certificering uitgewerkt in het protocol.

Voor wie

De doelgroep die past binnen de mogelijkheden van de hondenschool & opleidingscentrum zal duidelijk beschreven staan op de website, facebook en daarnaast ook helder geformuleerd worden aan het begin van het traject tijdens mail correspondentie en gesprekken.
Wanneer er sprake is van een aanmelding van een (jong) volwassene met een hulpvraag moet deze in staat zijn de reguliere trainingen te kunnen volgen. Een aanmelding is wel mogelijk wanneer deze steun en hulp kan krijgen van een andere volwassene die woonachtig is bij de aanvrager en in staat is de hond te begeleiden. Hiermee komt de verantwoordelijkheid van opvoeden, het trainen, het begeleiden van situaties en de mentale en fysieke gezondheid van de hond te liggen bij deze persoon. Het is mogelijk dat het team besluit dat deze situatie niet haalbaar is en kan daarmee de aanmelding afwijzen.
Bij een hulpvraag van ouders met een hond voor hun kind, geldt dat de ouders de volledige verantwoordelijkheid en taken op zich nemen met betrekking tot de opvoeding, training, mentale en fysieke gezondheid,

Team
Karen  Mulders
Eigenaar Opleidingscentrum & Hondenschool Happy Tails, Kynologisch Gedragstherapeut, Kynologisch hulphond instructeur

Annemarie ten Brinke
Eigenaar zorgboerderij Erve Vertier, Kynologisch Instructeur, Kynologisch Hulphond Instructeur

Maud Zinck – van den Berg
Eigenaar HondHelpt, Orthopedagoog, Hulphond Instructeur

 

2. AANMELDING EN REGELGEVING

Middels een aanvraagformulier op de website kan een vragenlijst worden ingevuld dat dient als een eerste screening. Op basis van de antwoorden, wordt door ons een reactie gegeven met mogelijk een afspraak voor een telefonisch gesprek.

Werkwijze
Aanvraag via aanvraagformulier -> Telefonisch gesprek -> Beslissing team -> Gedragstest hond -> Intake: vastleggen behoeften, doelen en afspraken voor reguliere programma -> Beslissing door team -> Start reguliere trainingen en volgsysteem -> Opnieuw gedragstest -> Gesprek: vastleggen behoeften, doelen en afspraken voor hulphonden opleiding -> Overleg team -> Vastleggen en ondertekening ontwikkelingsmap -> Start hulphond opleiding  -> Hesje “in opleiding” -> Evaluatie -> Lessen buiten hondenschool -> Beslissing team -> Afronden opleiding met eindtest, certificaat en einddatum, pasje met einddatum en afgifte definitieve hesje

Eisen deelnemer

– In staat het reguliere programma te volgen.

– Bij volwassene: de mogelijkheid om hulp in te schakelen die de zorg/opvoeding/training (tijdelijk) kan overnemen van aanvrager

– Geen problematiek waarbij er sprake is van agressie

– Tekenen van de verklaring

 

Eisen hond

– Tijdens vooropleiding een gewone vrolijke stabiele gelukkige gezonde hond.

– Tijdens de hulphond opleiding een vrolijke stabiele gelukkige gezonde hond met meer taken. Het welzijn van de hond staat bij ons voorop!

 

Kosten
Tussen de 1000,- euro en 5000,- euro

NL98 RABO 0154965200 onder vermelding van naam en (voor)opleiding.

Gedragstest pup bij fokker testen op geschiktheid 50 euro enkele pup

Per pup meer, 25 euro extra.

Gedragstest geschiktheid pup bij eigenaar 100 euro

Gedragstest geschiktheid 195 euro

Reguliere trainingen 149,95 euro per 10 lessen

Eventueel nog een gedragstest 195 euro

Kennistest 50 euro

Hulphonden uur 260 euro eerste reeks 10 lessen inclusief hesje

Hulphonden uur 200 euro per 10 vervolglessen

Videolessen 30 minuten plus huiswerk 35 euro (optioneel)

Aanschaf hesje opleiding afgerond 60 euro en pasje 25 euro

Hertest elke 2 jaar 100 euro

 

Intake gesprekken

We maken verschil in telefonische intake en het gesprek nadat de gedragstest positief is. Het eerste telefonische gesprek is een screening om de hulpvraag en problematiek in kaart te brengen, informatie te geven en advies.  Na overleg met het team wordt bepaald of we de aanvraag kunnen aannemen. Het tweede gesprek vindt plaats op dezelfde dag als de gedragstest en hierin worden behoeften, haalbare doelen en afspraken gemaakt voor de reguliere cursus, het voortraject. Een derde gesprek vindt plaats na het volgen van de reguliere trainingen en wordt opnieuw bekeken of de hond geschikt is als hulphond. Daarnaast is dit gesprek bedoeld om de behoeften, doelen en afspraken vast te leggen met betrekking tot de hulphonden opleiding, het hoofdtraject.

Verklaring

Wanneer het team van Happy Tails van mening is dat er vanwege mentale of fysieke redenen de opleiding gestaakt moet worden zal het hesje” in opleiding” teruggenomen worden. Hiervoor tekenen de deelnemers. Ten alle tijde heeft Happy Tails het recht om de opleiding te beëindigen.

 

  1. VOOROPLEIDING

Gedragstest/evaluatie 1
Na het telefonisch gesprek worden de klanten ingepland voor een gedragstest. Hierbij wordt het karakter van de hond in kaart gebracht en de geschiktheid van de hond als hulphond getest. Dit wordt vervolgens besproken met de cursist. Een goed onderbouwde afwijzing is mogelijk. Bij positieve bevindingen worden doelen en afspraken gemaakt over het volgen van trainingen in het reguliere cursussen passend bij de vooropleiding van de hond.

Pup en of basistraining
De hond is tijdens het voortraject een gewone hond, met een goede stabiele basis. Er mag niet te veel druk gelegd worden en verwachtingen van de hond moeten realistisch blijven.

Alle aanmeldingen zullen na het telefonische intakegesprek, een positieve gedragstest en doelengesprek starten met het doorlopen van de reguliere trainingen. Afhankelijk van de leeftijd start de combinatie bij de puppen of in de basis cursus.

Puppen vanaf 7 weken zijn het hele jaar door welkom op de puppycursus. De puppycursus bestaat uit 9 praktijklessen en een theorieles. We beginnen bij voorkeur met jonge puppen tussen de 7e en 12e week omdat ze dan nog volop in de socialisatieperiode zitten.

De basiscursus legt de nadruk op de opvoeding. Deze is vooral geschikt voor de pubers.
De cursus bestaat uit 9 praktijklessen en een theorieles. Bij de basiscursus wordt veel aandacht besteed aan sociaal gedrag, de binding tussen eigenaar en hond, en opvoeding. Voorbeelden hiervan zijn: het lopen aan de lijn zonder trekken, niet springen tegen mensen aan, zich rustig gedragen richting mensen, kinderen en andere honden, het veel contact maken met de eigenaar, het niet najagen van kinderen, fietsers, joggers, auto’s, etc. Daarnaast leren we de hond een ontspanningsoefening aan en leren we alle honden rustig op hun plaats te liggen.

Na een positieve afronding van het voortraject, kan het hesje “in opleiding” afgegeven worden na de start van de hulphond opleiding.

Gedragstest/evaluatie 2 en kennistest
Na het volgen van de puppy en of basiscursus zal er opnieuw een evaluatie en gesprek plaatsvinden. De hond wordt opnieuw getest op geschiktheid. De evaluatie bepaalt of de basis en de binding voldoende zijn, of het welzijn van de hond niet onder druk staat en of de hond geschikt is om hulphond te worden.

De kennistest is bedoeld om te bekijken wat de cursist na het volgen van de vooropleiding weet en hoe de opvoeding en training tot nu toe is verlopen. Deze vragen vult de cursist in. Er is geen falen of slagen. Dit is ter bewustwording van de cursist. Daarnaast is het ter informatie voor de hulphond instructeurs, om maatwerk te leveren tijdens het programma.

Tijdens het gesprek worden de behoeften van klant en hond opnieuw besproken en verwachtingen helder gemaakt. Er worden doelen opgesteld en evaluatiemomenten gepland. Het welzijn van de hond zal ten alle tijden voorop staan. Wanneer de hond niet geschikt blijkt te zijn, wordt dit helder gecommuniceerd naar de klant.

 

  1. EVALUATIE

Afspraken
De begeleider en hond zijn in het bezit van een halsband (geen corrigerende), riem van 1.40m, borstel en speeltje. De begeleider mag interactie laten zien met de hond. De begeleider mag de hond steunen, manier van benaderen begeleiden of vragen om de oefening af te breken. Dit zal worden meegenomen het evaluatieproces. De evaluatoren zullen geen schade of trauma creëren. De evaluatoren zijn getraind en ervaren. Bij te veel stress en overvraging, zal de evaluatie worden afgebroken. Het welzijn van de hond staat voorop tijdens alle onderdelen van de opleiding.

 Doelstellingen evaluatie hond
– laat sociaal gedrag laten zien, is betrouwbaar rondom mensen en dieren
– accepteert het betasten door vreemden en begeleider
– heeft plezier en een goede binding met de begeleider
– is voorspelbaar en betrouwbaar in situaties
– reageert adequaat op instructies van begeleider
– is geschikt om naar verschillende plekken mee te nemen
– staat onder controle van de begeleider
– is goed in staat om te herstellen van stressmomenten


Doelstellingen evaluatie begeleider

– heeft inzicht in het gedrag en temperament van de hond
– herkent stresssignalen, overvraging en verveling bij de hond
– beschikt over vaardigheden om de hond op adequate wijze te steunen en te
begeleiden
– werkt goed samen met de hond, met respect voor de hond
– is bewust van de kwaliteiten van de hond
– is bewust van de onmogelijkheden van de hond; het welzijn van de hond gaat altijd
voor!
– draagt zorg voor het welzijn, lichamelijke en psychische gezondheid van de hond
– draagt zorg voor de veiligheid van de hond
– beschikt over maatregelen om hygiëne te waarborgen

Vaardigheden hond en begeleider
Tijdens de gedragstest worden vaardigheden van de hond en eigenaar geëvalueerd. De test zal laten zien of de hond onder controle staat van de begeleider en of de hond in staat is commando’s uit te voeren. De begeleider wordt getoetst op de wijze van communiceren met de hond, het steunen en begeleiden tijdens gesimuleerde situaties.

Geschiktheid hond en begeleider
De samenwerking van het team wordt geobserveerd. Er zijn tijdens de test situaties en prikkels gesimuleerd die voor kunnen komen tijdens het dagelijks leven van een hulphond. De test dient te beoordelen of de hond geschikt is om de gewenste werkzaamheden uit te voeren. Duidelijk zal worden voor welke omgeving het team het meest geschikt is. Daarnaast krijgt de begeleider een kennistest om te beoordelen of de begeleider in staat is om de hond voldoende te begrijpen en te begeleiden, kennis heeft van de kwaliteiten van de hond en de onmogelijkheden van de hond.

Uitkomst en conclusie evaluatieproces
Zowel de begeleider als de hond krijgen een uitwerking van de resultaten op de testen. De uitkomst en conclusie worden vermeld, met eventuele op- en aanmerkingen. Er wordt rekening gehouden met de kwaliteiten van de hond, de onmogelijkheden en aandachtspunten. De begeleider krijgt feedback op de vragen uit de kennistest, met eventuele op- en aanmerkingen.

 

  1. HULPHOND OPLEIDING


Verslaglegging en ondertekening
Naar aanleiding van de intake zal een verslag volgen met daarin de afgesproken doelen en afspraken. Deze zal ondertekend worden door de aanvrager en het opleidingscentrum.

De algemene afspraken/voorwaarden en het intakeverslag moet ondertekend zijn om deel te kunnen nemen aan het programma.

Ook wordt er een verklaring getekend waarmee de cursisten akkoord gaan met de voorwaarden.

 

Programma werkwijze

Start programma -> Evaluatie 20e les -> Aanpassen ontwikkelingsmap hond/baas -> Voortzetten programma naar aanleiding evaluatie -> Evaluatie 20e les -> Aanpassen ontwikkelingsmap hond/baas -> Voortzetten programma naar aanleiding evaluatie -> Einde programma

Elk jaar hertesten

 

 

6.CERTIFICERING

Certificatie wijze

Een geplastificeerd diploma, gericht op de combinatie dat de opleiding met goed gevolg hebben voltooid. De gegevens van de begeleider en de hond worden duidelijk zichtbaar.

 

Geldigheidsduur

Op zowel het certificaat als het pasje komt een datum van afgifte en een datum van verval. Minimaal 3 maanden voor het verloop van het pasje, zal de begeleider contact zoeken met het opleidingscentrum om een hertest te organiseren. De geldigheidsduur van elk pasje is 2 jaar.

 

Nazorg

Het opleidingscentrum staat altijd open voor het geven van feedback. De begeleider is in overleg altijd welkom om meer lessen te volgen of vragen te stellen. Videolessen zijn mogelijk met een trainer waarbij bijvoorbeeld Skype of Teams wordt ingezet. Ook kunnen videos worden verzonden die vervolgens besproken worden.

 

NB: Gedragstesten:

Het welzijn van de hond zal ten alle tijden voorop staan. Wanneer de hond op dit moment niet geschikt blijkt te zijn, wordt dit helder gecommuniceerd naar de klant. Bij een positief beeld, kan de uitslag aan de begeleider geven worden. Bij twijfel aangeven dat het team nog in overleg gaat en telefonisch contact zoekt om het te bespreken.