In Geen categorie

Beste cursisten,

Ook wij ontkomen er niet aan om met ingang van direct gepaste maatregelen te nemen omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Na overleg van een collega hondenschool met het RIVM hebben we besloten dat we voorlopig de volgende maatregelen hanteren:

• De sporten frisbee en behendigheid worden in ieder geval tot 6 april niet gegeven. Lessen schuiven uiteraard door.
• De GG-lessen (dinsdagavond kwart voor 8, woensdagavond half 7 en zaterdag 11 uur) worden niet gegeven. Lessen schuiven door.
• De hulphondtraining op dinsdagavond half 7 en donderdagavond half 7 wordt niet gegeven. Lessen schuiven door.
• Lessen worden buiten gegeven.
• De hekken worden geopend en gesloten door de instructeur.
• Honden laten we tijdelijk niet meer spelen om contacten tussen mensen te voorkomen.
• Er mag 1 begeleider per hond komen. Indien het noodzakelijk is dat een tweede begeleider meekomt, dient dit overlegd te worden met Happy Tails.
• Er mogen maximaal 5 cursisten per lesuur komen. Dit betekent, dat cursisten zich aan moeten melden voor een les via happytails@hetnet.nl.
• Wanneer cursisten besluiten om vanwege het coronavirus niet te komen, worden de lessen uiteraard doorgeschoven.
• Er wordt 5 meter afstand tussen alle mensen gehanteerd.
• Alle workshops en opleidingen worden doorgeschoven naar een later tijdstip. Deze worden gepland zodra er wat meer duidelijkheid is.
• De workshop reactieve hond van aanstaande vrijdag wordt uiteraard verplaatst.
• Er is mogelijkheid om een privéles te reserveren. Voor onze huidige cursisten strepen we twee lessen van de kaart voor een privéles. Voor nieuwe cursisten bedragen de kosten voor een half uur privéles 35 euro. Voor een afspraak s.v.p. mailen naar happytails@hetnet.nl.
• De pupinstroom voor nieuwe pups geven we op afspraak.
• We willen in verband met de ontzettend belangrijke socialisatieperiode voor pups de pupcursus op een zo verantwoord mogelijke wijze door laten gaan. Maximum aantal cursisten bedraagt 5.
• Alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen moeten door iedereen die het terrein van Happy Tails betreedt, gehanteerd worden.

Met vriendelijke groeten,

Karen Mulders

Leave a Comment