In Geen categorie
Onderstaande tekst heb ik voor de Australian shepherd eigenaren geschreven, maar geldt uiteraard, met aanpassingen in rastypisch gedrag, voor alle rassen. 
Om eigenaren van Australian shepherds meer inzicht te geven in het gedrag van hun hond en de ontwikkeling en voorkomen van gedrag van hun hond heb ik hieronder geprobeerd daar een stukje uitleg over te geven. Voor meer info mag je me altijd een pb sturen.
Leren en puberteit:
Leren heeft meer effect in bepaalde leeftijdsfasen. De puberteit is daar één van. In de puberteit doet een hond met bepaalde hersengedeeltes meer dan met andere. Het stukje inhibitie zit vooral in de cortex. Dat is het deel waar pubers minder mee doen/wat minder ontwikkeld is in de puberteit. Daarom reageren pubers anders dan volwassenen. Dat wat ze leren in de puberteit, zeker als het gaat om zelfbelonend gedrag en gedrag dat bij de rastypische eigenschappen behoord, is heel moeilijk om eruit te trainen. Rastypisch gedrag zoals (na)jagen, drijven, beschermen is allemaal zeer zelfbelonend EN een ingefokt talent van onze Aussies.

Resource guarding:
Veel gedrag bij honden in het algemeen, maar zeker ook bij onze Aussies, komt voort uit resource guarding (het verdedigen van bronnen). Deze bronnen kunnen het huis, de eigenaar, het gezin, de tuin, de straat, het park, het bot, de bal, de stok, de waterbak, de bench, de mand, etc. zijn. Resource guarding ligt vaak ten grondslag aan gedrag zoals hond – hond agressie in huis, trekken aan de lijn, redirectiegedrag, veel algemene spanningen, reactiviteit aan de lijn naar andere honden, territoriale agressie en uitvalgedrag/agressie richting vreemde mensen. Gedrag wordt regelmatig verkeerd geïnterpreteerd, waardoor er niet aan de bron van het gedrag gewerkt wordt. Termen als overprikkeling en spanningsopbouw worden vaak genoemd. Maar als je niet aan de bron van het gedrag werkt, kun je gedrag niet ombuigen.
Begeleiding van gedrag:
Het is daarom super belangrijk om bij pubers fouten te voorkomen. Op het moment dat een hond uitvalt, najaagt, trekt aan de lijn, reactief gedrag laat zien, krijgt de hond een enorme kick. Oftewel een enorme beloning. Daardoor worden paadjes gevormd en wordt het gedrag vastgelegd. Het is super belangrijk om als begeleider van de hond, maar ook als instructeur, dit gedrag te herkennen en het direct te voorkomen, zodat het niet herhaald kan worden. Herhaling betekent dat het steeds moeilijker wordt om het gedrag af te leren. Zeker omdat het hier gaat om enorm zelfbelonend gedrag EN vaak rastypisch gedrag. Dus belangrijk om het gedrag direct te hertrainen, want eenmaal geleerd betekent moeilijk eruit te krijgen. En hoe vaker geoefend, hoe moeilijker te herconditioneren.
Aussies:
Veel Aussies jagen na (katten, fietsers, stepjes, mountainbikers, wielrenners, auto’s, schapen, paarden, etc.), blaffen naar bezoek, blaffen in de tuin, zijn reactief aan de lijn, trekken aan de lijn, laten redirectiegedrag op de eigenaar of riem zien. Zeer belangrijk om met ongewenst (maar voor het ras volstrekt normaal) gedrag direct aan de slag te gaan en het gedrag om te buigen naar gewenst gedrag.
Rasbeschrijving van de Australian Shepherd Club America:
The Australian Shepherd is primarily a working dog of strong herding and guardian instincts. He is an intelligent, exceptional companion. He is versatile and easily trained: performing his assigned tasks with great style and enthusiasm. He is reserved with strangers but does not exhibit shyness. This unusually versatile stockdog works with the power and quickness to control difficult cattle as well as the ability to move sheep without unnecessary roughness. Although an aggressive, authoritative worker, viciousness toward people or animals is intolerable.
Dus:
De Aussie heeft prachtige talenten, maar bepaalde talenten zijn niet handig in het dagelijks leven. Voorkomen is beter dan genezen. Hoe sneller je gedrag herkent en om kunt buigen, hoe mooier!
Karen Mulders

Leave a Comment